Postgraduaat Schoolbeleid

RS= Residentieel Seminarie

Eerste jaar:
(incl.  3 reflectiegroep-bijeenkomsten)
LEIDERSCHAP (3 studiepunten)
WETGEVING
(3 studiepunten)

Tweede jaar:
(incl. 3 reflectiegroep-bijeenkomsten)
INTERPERSOONLIJK LEIDERSCHAP
(7 studiepunten)

Derde jaar:
(incl. 3 reflectiegroep-bijeenkomsten)
INTEGRAAL MANAGEMENT
(8 studiepunten)

Human Resources en communicatiemanagement

 • Kennismaking met groepsdynamica en de kerncompetenties van een (adjunct)directeur (RS)
 • Leiderschap: rol, stijl en ontwikkeling
 • Gespreksvaardigheden (RS)
 • HR- beleid
 • Zelfmanagement

 

 • Communicatiebeleid
 • Verandermanagement en Conflicthantering

Algemeen en strategisch management

 
 • Timemanagement
 • Basisbegrippen boekhouding, lezen jaarrekening en budgettering

 

 • Inleiding tot strategisch management (RS)
 • Identiteit en diversiteit in het katholiek onderwijs
 • Integrale kwaliteitszorg
 • Schoolontwikkeling en beleidsvoerend vermogen
 • Preventie en bescherming
Pedagogisch management
 • Rechtspositie van de leerling
 •   Geïntegreerd zorgbeleid
 • Pedagogisch beleid: vrijheid en verantwoordelijkheid

 

 

Onderwijswetgeving en
administratie

 • Kennismaking met het VSKO
 • Inleiding tot de personeelsreglementering
 • Het decreet rechtspositie van het gesubsidieerd onderwijs

 

 • Wet-en regelgeving over organisatie van scholen en leerlingen

 

 • Kennismaking met het Ministerie van Onderwijs en Vorming

Keuzecursussen (elk cursusjaar kan één cursus gekozen worden):

 • Personeelsdossiers: verlofstelsels en aanzet tot een verlovenbeleid
 • Training moeilijke gesprekken (exclusief voor 2e en 3e jaar Postgraduaat Schoolbeleid)
 • Vergadertechnieken (exclusief 2e jaar Postgraduaat Schoolbeleid)
 • Bemiddelingsgericht werken in onderwijs
 • Het functioneren van teams
 • Marketing en positionering van scholen
 • De begeleidende klassenraad en het dossier van de leerling
 • Beroepsprocedures tegen evaluatiebeslissingen (VM) - Juridische en deontologische aspecten van leerlingenbegeleiding (NM)
 • Management van de leerzorg
 • Uitbreiding van zorg: (doorverwijzings)netwerk in de leerlingbegeleiding, ook in crisissituaties
 • Diversiteit omarmen is kansen geven
 • Crisisinterventieplan
 • Financieel meerjarenplan
 • Infrastructuurbeleid: bouwen en verbouwen van scholen
 • De vzw-wetgeving (VM) en verzekeringen (NM) in onderwijscontext
 • Timemanagement en persoonlijke organisatie in Outlook

Postgraduaat Schoolbeleid

E-mail: cva@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 46 95

Fin.rek.: BE81 7350 2494 2324

Centrum voor Andragogiek
Boogkeers 5
2000 Antwerpen