Permanente Vorming Schoolbeleid - Vierde jaar A

Jouw postgraduaatsopleiding is achter de rug. Niemand kon bij de start daarvan vermoeden wat een intens en bewogen parcours dit zou worden. De afgelopen jaren hebben een grote impact gehad op leerlingen, leerkrachten en directeurs. Dat gegeven weerspiegelt zich in de leervragen op basis waarvan we een programma op maat van jouw groep samenstelden.

Hoe kan je als schoolleider de draagkracht van je personeel versterken en hoe hou je het zelf op een gezonde manier vol? Tijdens het seminarie biedt Dominique Roos jou handvaten om hiermee om te gaan. Samen met Diane Van Hove zoom je vervolgens in op kwaliteitszorg. Je krijgt inzicht in hoe jij als schoolleider met jouw team aan de slag kan gaan met het ROK en input over instrumenten om kwaliteitsprocessen te meten. Mariet Vrancken neemt je mee naar De Met in Leuven waar je een inkijk krijgt in hun aanpak op vlak van hybride leren en werken en wat dit betekent op schoolorganisatorisch gebied.

We wensen je een leerrijk en inspirerend CVA-jaar toe!

Permanente Vorming Schoolbeleid - Vierde jaar B

Jouw postgraduaatsopleiding is achter de rug. Niemand kon bij de start daarvan vermoeden wat een intens en bewogen parcours dit zou worden. De afgelopen jaren hebben een grote impact gehad op leerlingen, leerkrachten en directeurs. Jullie kozen ervoor om binnen de CVA-opleidingsdagen van volgend schooljaar de focus volledig bij het personeel te leggen. Hoe bouw je een degelijk professionaliseringsbeleid uit? Wat zijn de voordelen van werken met professionele leergemeenschappen, hoe ondersteunen die een gezamenlijk gedragen schoolontwikkeling? Wouter Schelfhout gaat daar verder op in. Nadien gaat Dominique Roos verder in op het HR-beleid op school. Daarbij kijkt ze niet alleen naar hoe je de juiste mensen aantrekt en behoudt, maar ook naar hoe je je team verder kan coachen en begeleiden. Daarvoor worden de nodige gesprekstechnieken verder aangereikt en ingeoefend. Tot slot neem je samen met Danny Van der Linden je eigen communicatie- en interventiestijl onder de loep. Hoe heeft die effect op de samenwerking en de realisatie van resultaten op je school? 
De cocreatiedag zet volledig in op de onderlinge uitwisseling. Hier neem je echt de tijd om te leren van elkaars ervaringen. Samen met jullie en jullie groepsbegeleider geven we deze dag nog verder vorm naarmate die dichterbij komt. 

We wensen jullie alvast een leerrijk en verbindend CVA-jaar!

Permanente Vorming Schoolbeleid - Vierde jaar C

Jouw postgraduaatsopleiding is achter de rug. Niemand kon bij de start daarvan vermoeden wat een intens en bewogen parcours dit zou worden. Op 23 september sluiten we het postgraduaat officieel af met een proclamatie.

In de permanente vorming schoolbeleid stellen we een programma samen op maat van jouw groep. We starten het jaar met een bezoek aan de LAB-school, waar Kristien met je groep in gesprek gaat over het voeren van een innovatief personeelsbeleid. Marit Goossens gaat tijdens het tweedaags seminarie zeer praktijkgericht met jullie aan de slag rond gesprekstechnieken.

Uit het planningsgesprek bleek dat de wens groot is om te connecteren en te leren van elkaar. Om aan deze vraag tegemoet te komen zijn er twee lesdagen ingepland, waarbij er in de voormiddag een docent aan het woord is en er daarna tijd wordt gemaakt voor cocreatie, al dan niet op de school van een collega uit de groep. Veerle Van Luppen zal input geven over wat hedendaags evalueren inhoudt, meer bepaald in het kader van de modernisering. Met Maarten Penninckx onderzoek je op welke manier je een kwaliteitsvol datagestuurd beleid voert.

We wensen je een inspirerend en verbindend CVA-jaar toe!

Permanente Vorming Schoolbeleid - Vijfde jaar A

Na een bewogen jaar kijken we reikhalzend uit naar nieuwe momenten van ontmoeting, verbinding en uitwisseling. Die uitwisseling wordt tijdens enkele cursusdagen extra benadrukt. Na input door een expert ter zake steken jullie de koppen bij elkaar om verder te bouwen op die input en te leren van elkaars ervaringen binnen dat thema. Zo stelt Beno Schraepen een aantal zaken op scherp in verband met de balans tussen de stijgende zorg om leerlingen en de draagkracht van de leerkrachten en geeft Ilse Janssens een inkijk hoe zij als HR-coördinator aan de slag gaat binnen de zorgsector. 

Bart Debbaut neemt het kwaliteitsbeleid onder de loep en bekijkt hoe dataverwerking daartoe bijdraagt. En ten slotte komt het thema 'schoolinnovatie' centraal te staan tijdens het residentieel seminarie, waar jullie ook geïnspireerd worden via een schoolbezoek aan De MET (Leuven).

We wensen jullie alvast een leerrijk en verbindend CVA-jaar!

 

Permanente Vorming Schoolbeleid - Vijfde jaar B

Na een bewogen jaar kijken we reikhalzend uit naar nieuwe momenten van ontmoeting, inspiratie en uitwisseling. Die uitwisseling staat centaal tijdens de co-creatiedag, waarin jullie volop kunnen leren van elkaars ervaringen. Daarnaast staan er heel wat boeiende sprekers op het programma. Luc Claessens geeft heel wat concrete tips omtrent crisismanagement en crisiscommunicatie. Caroline Steyaert geeft inspiratie hoe je bij conflictsituaties kan bemiddelen en hoe je voorbij roddels en geruchten tot een positieve communicatie komt. Tijdens het seminarie gaat Sarah Neyts dieper in op het eigenaarschap van je team en hoe jij dit vanuit je leiderschap kan stimuleren. 

We wensen jullie alvast een leerrijk en verbindend CVA-jaar!

Permanente Vorming Schoolbeleid - Vijfde jaar C

Na een bewogen jaar kijken we reikhalzend uit naar nieuwe momenten van ontmoeting, inspiratie en uitwisseling. We starten op 18 november om samen met Wouter Schelfhout te bekijken hoe je met een professionaliseringsbeleid op school niet alleen de persoonlijke ontwikkeling van je personeelsleden ondersteunt, maar ook aanzet tot een gezamenlijk gedragen schoolontwikkeling. Nadien biedt de co-creatiedag volop kansen om te leren van elkaars ervaringen en schoolpraktijk. Sophie De Boiserie vertrekt dan weer van de vraag hoe je ervoor kan zorgen niet elke dag bezig te zijn met brandjes blussen, maar dat je ook kan werken aan de lange termijn. Tot slot focussen we binnen het residentieel seminarie volledig op een duurzaam HR-beleid. Hoe zorg je ervoor dat je je team kan blijven motiveren, hoe je welzijn/welbevinden structureel in je organisatie inbouwt, hoe je je team verder kan evalueren, coachen en begeleiden.

We wensen jullie alvast een leerrijk en verbindend CVA-jaar!

Permanente Vorming Schoolbeleid - Zesde jaar A

Na een bewogen jaar kijken we reikhalzend uit naar nieuwe momenten van ontmoeting, inspiratie en uitwisseling. Tijdens het residentieel seminarie komt de focus volledig op je team te liggen. Hoe trek je nu de juiste mensen aan, hoe houd je je team gemotiveerd en hoe ondersteun je je team in het behouden van de balans tussen taakbelasting en welzijn? Dominique Roos gaat samen met jullie op zoek naar een antwoord op deze vragen. Nadien trekken jullie voor een dag naar de 'oude school van Paul', Leiepoort in Deinze. Zoals hij het zelf omschrijft oorspronkelijk een vrij klassieke school, met toch heel wat vernieuwende en bijzondere projecten. Een bezoek ter plaatse met toelichting door enkele betrokkenen geeft jullie een inkijk in deze schoolwerking. Nadien richten jullie de blik op kwaliteitsbeleid en hoe dat effect heeft tot bij de lerenden. Anja Lerno en Nele Van de Maele gaan daarbij graag aan de slag met jullie eigen kwaliteitsbeleid en instrumenten ter ondersteuning van de kwaliteitsontwikkeling. Tot slot plannen we alvast een datum in voor een co-creatiedag, waarop de uitwisseling van elkaars praktijken en ervaringen volledig centraal staat. 

We wensen jullie alvast een leerrijk en verbindend CVA-jaar!

Permanente Vorming Schoolbeleid - Zesde jaar B

Na een bewogen jaar kijken we reikhalzend uit naar nieuwe momenten van ontmoeting, inspiratie en uitwisseling. Met Wouter Schelfhout bekijk je hoe je met een professionaliseringsbeleid op school niet alleen de persoonlijke ontwikkeling van je personeelsleden ondersteunt, maar ook aanzet tot een gezamenlijk gedragen schoolontwikkeling. Nadien biedt de cocreatiedag volop kansen om te leren van elkaars ervaringen en schoolpraktijk. Beno Schraepen vertrekt dan weer van de vraag hoe je de balans kan bewaren tussen de noden van de leerlingen en de draagkracht van je team. Ten slotte exploreer je samen met Veerle Van Luppen wat een school een kwaliteitsvolle school maakt en welke rol jij als schoolleider hierin kan vervullen.

We wensen je alvast een leerrijk en verbindend CVA-jaar!

Permanente Vorming Schoolbeleid - Zesde jaar C

Dat het onderwijsveld onder druk staat en dat dit voelbaar is tot op de werkvloer, is geen nieuws voor jou als schoolleider. Op welke manier kan jij als directeur binnen de gegeven situatie kwaliteitsvol onderwijs garanderen? Deze fundamentele vraag weerspiegelt zich in de leervragen van jouw groep.

Mariet Vrancken neemt je tijdens de tweedaagse in januari mee naar De Met in Leuven waar je een inkijk krijgt in hun innovatieve werking en schoolorganisatie. Samen met Mariet verken je hoe jij op jouw school zaken kan veranderen, hoe je een dergelijk proces aanpakt en op welke manier je jouw team meeneemt in dit verhaal. Het thema van het seminarie van mei is hier onlosmakelijk mee verbonden: hoe zorg je ervoor dat jouw team over voldoende veerkracht en betrokkenheid beschikt om te innoveren?

We wensen je een inspirerend en verbindend CVA-jaar toe!

 

 

Permanente Vorming Schoolbeleid - Zevende jaar A

Dat ons onderwijs voor grote uitdagingen staat, is duidelijk. En dat reflecteert zich ook in de leervragen die jouw groep formuleerde.

Enerzijds werd er een bezorgdheid geuit over de leerprestaties van de leerlingen. Op welke manier kan jij als schoolleider jouw school (her)organiseren om het leren van de huidige generatie leerlingen optimaal te bevorderen? Tijdens een bezoek aan De Prins in Diest krijg je zicht op de manier waarop men daar stappen heeft gezet van een eerder klassieke schoolorganisatie naar de implementering van flexibele leertrajecten, leercoaches… Vervolgens maak je met Jan Royackers de concrete vertaalslag naar jouw eigen schoolpraktijk.

Ook weerklinkt er een grote aandacht voor het welzijn en het functioneren van je personeel in de vraag naar input rond waarderend coachen voor het hele schoolteam. Tijdens twee aparte lesdagen ga je met dit thema aan de slag. Elke Spooren maakt in de voormiddag tijd voor het theoretische kader, daarna gaat Marit Goossens telkens met je groep op zeer praktische wijze aan de slag.

Tijdens de cocreatiedag wissel je met je groep uit over de aanpak van de digitalisering in je school.

We wensen je een CVA-jaar vol inspiratie en connectie toe!

Permanente Vorming Schoolbeleid - Zevende jaar B

Het onderwijs zit in woelig vaarwater, dat is duidelijk. Dat de impact hiervan op leerlingen, leerkrachten en jezelf als schoolleider tot zorgen stemt, weerspiegelt zich in de thema’s die jouw groep in het programma van dit jaar wenst op te nemen.

Hoe zet je je leerlingen en je team opnieuw in hun kracht en laat je hen het eigenaarschap over hun leren en werken (terug)vinden of bestendigen? Mariet Vrancken neemt je mee naar De MET waar je een inkijk krijgt in hun innovatieve werking die gericht is op het bevorderen van zelfsturing bij jongeren van nu. Vervolgens onderzoek je met Wouter Schelfhout welke rol jij als schoolleider kan vervullen in het aansturen, coachen en opvolgen van vakgroepen in de transitie naar zelfsturende lerende gemeenschappen.

Je sluit het jaar af met het seminarie met Dominique Roos waarbij je eerst samen op zoek gaat naar het evenwicht in jezelf aan de hand van vragen rond werk-privé balans, overzicht bewaren in de veelheid en de hectiek, veerkracht… Op de tweede dag ga je dieper in op het duurzaam motiveren van je team. De aanzet hiervan heb je tijdens een lesdag in ’22 reeds gekregen. Je gaat aan de slag met concrete casussen en krijgt gesprekstechnieken aangereikt.

We wensen je een boeiend en inspirerend CVA-jaar toe!

Permanente Vorming Schoolbeleid - Zevende jaar C

Als schoolleider sta jij op de eerste rij om te ondervinden met welke uitdagingen het onderwijsveld en onze scholen geconfronteerd worden. Op welke manier kan je jouw personeel en leerlingen op een effectieve manier ondersteunen én kwaliteitsvol en toekomstgericht onderwijs garanderen? Deze bezorgdheid weerspiegelt zich in de thema’s waaruit het programma van dit jaar opgebouwd is.

Met Sarah Neyts van Impetus Academy leer je hoe je jouw team opnieuw wendbaar en weerbaar kan maken na de afgelopen moeilijke jaren. Hoe zet je hen opnieuw in hun kracht en verhoog je hun betrokkenheid bij het schoolgebeuren? In januari bespreek je samen met haar wat er vlot verliep en waar je mogelijk tegenaan botste. Daarna is er tijd voor cocreatie.

Het tweede seminarie start met een schoolbezoek aan De Nova, waar directeur Hans Van Gelder toelicht op welke manier hij het veranderproces van een ‘klassiekere’ schoolorganisatie naar een innovatieve opzet maakte. En vooral, hoe neemt hij zijn team hierin mee? Met het transformatierad als leidraad exploreer je met Dirk De Boe op welke manier je een duurzaam transformatieproces aanpakt in je eigen school.

We wensen je een inspirerend CVA-jaar toe!

Permanente Vorming Schoolbeleid - Achtste jaar A

Na een opnieuw uitdagend jaar pikken we de draad weer op en kijken we uit naar nieuwe momenten van ontmoeting, verbinding en uitwisseling. Jouw groep koos dan ook bewust voor een programma dat bestaat uit twee residentiële seminaries. 

Mariet Vrancken neemt je tijdens de tweedaagse in januari mee naar De Met in Leuven waar je een inkijk krijgt in hun innovatieve werking en pedagogisch-didactisch project. Op het tweede seminarie krijg je eerst van Dominique Roos input en handvaten om jouw team te versterken en duurzaam te motiveren, waarna je samen met Delphine Van Belleghem exploreert hoe je optimaal communiceert om een heldere boodschap uit te dragen. 

We wensen je een boeiend en inspirerend CVA-jaar toe!

 

Permanente Vorming Schoolbeleid - Achtste jaar C

Als schoolleider sta je op de eerste rij om te ondervinden met welke uitdagingen het onderwijsveld en onze scholen geconfronteerd worden. En dat zijn er heel wat… Op welke manier kan je in de huidige onderwijscontext een toekomstgericht en kwaliteitsvol schoolbeleid voeren? Dat is de rode draad die verweven zit in de leervragen die jouw groep zich stelt, waarbij de vraag groot is om te leren van en geïnspireerd te worden door elkaar en anderen.

Tijdens een bezoek aan De Prins in Diest krijg je zicht op de manier waarop men daar stappen heeft gezet van een eerder klassieke schoolorganisatie naar de implementering van flexibele leertrajecten, leercoaches…  om zo een antwoord te bieden op de veranderende actualiteit.

Vervolgens exploreer je met Bart Debbaut en Liesbeth Verstappen hoe je data effectief en efficiënt gebruikt, waarbij theoretische input en een praktijkverhaal met elkaar gelinkt worden.

Op welke manier breng je de digitalisering binnen in je school om het leren van de leerlingen te ondersteunen en bevorderen? Samen met Bertien Boon kom je tot een antwoord op deze vraag, waarbij er aandacht geschonken wordt aan het opzetten van digitale leerpaden en het didactische luik.

Tijdens het seminarie word je ondergedompeld in het Nederlandse onderwijssysteem met focus op evaluatie en de impact van centrale toetsen. Samen met Mariet Vrancken en Evelien Ketelaer zoom je in op een innovatief evaluatiebeleid en het belang van formatief en competentiegericht werken.

We wensen je een inspirerend en verbindend CVA-jaar toe!

Permanente Vorming Schoolbeleid - Negende jaar C

Na een opnieuw uitdagend jaar pikken we de draad weer op en kijken we uit naar nieuwe momenten van ontmoeting, verbinding en uitwisseling.

Met Ruud Lelieur neemt het nieuwe CVA-jaar een mooie start. Samen met haar exploreer je de kracht van het academisch optimisme en hoe je kan inzetten op het bevorderen van leerprestaties en eerlijke kansen. Daarna is er ruimte voor uitwisseling en cocreatie.

Bertien Boon zoomt in op het ontwikkelen van visie rond hybride leren en digitalisering, het omzetten in een kwaliteitsvol beleid en het klaarstomen van je team voor de implementatie ervan.

Tijdens het seminarie neem je met Jan Gilté het formatieve evalueren onder de loep. Wat betekent dit voor jouw schoolbeleid en de klaspraktijk? Welke plaats heeft feedback in dit geheel? Hoe evolueren we naar een cijferarme of cijferloze manier van evalueren? Marijke Somers licht vanuit haar eigen schoolervaring toe hoe je als schoolleider dergelijk veranderproces kan aanpakken.

Je sluit het jaar af met een cocreatiedag.

We wensen je een leerrijk en verbindend CVA-jaar!

Permanente Vorming Schoolbeleid - Tiende jaar A

Het onderwijsveld staat vanuit verschillende hoeken onder druk. Dat de afgelopen jaren hun impact gehad hebben op je leerlingen en je leerkrachten, dat valt niet te weerleggen. Tijdens het planningsgesprek sprak je groep zijn bezorgdheid hierover uit. Deze weerspiegelt zich in de thema’s die dit jaar aan bod komen in je programma.

Met Peter Beschuyt en Joep Schuermans exploreer je hoe je jouw team opnieuw wendbaar en weerbaar kan maken na de afgelopen moeilijke jaren. Hoe zet je hen opnieuw in hun kracht en verhoog je hun betrokkenheid bij het schoolgebeuren? Op welke manier versterk je hen om crisissen en uitdagingen aan te kunnen gaan?  Daarnaast bespreek je hoe je beleid kan voeren waarbij je aan de vele externe verplichtingen en verwachtingen tegemoet komt én toch ook de eigen visie tot uitdrukking kan brengen. 

Tijdens het seminarie in maart zal Wouter Schelfhout je eerst meenemen in het verhaal van de professionele leergemeenschappen en jouw rol als schoolleider hierin. Dirk De Boe biedt input over het bereiken van een creatieve mindset, voor jezelf én voor je leerkrachten, om zo een schoolcultuur van cocreatie te bewerkstelligen.

We wensen je een boeiend en inspirerend CVA-jaar toe!

Permanente Vorming Schoolbeleid - Tiende jaar B

Als schoolleider sta jij op de eerste rij om te ondervinden met welke uitdagingen het onderwijsveld en onze scholen geconfronteerd worden. Op welke manier kan je jouw personeel en leerlingen op een effectieve manier ondersteunen én kwaliteitsvol en toekomstgericht onderwijs garanderen?

Tijdens het seminarie in december ligt de focus zowel op je leraren als op je leerlingen. Met Wouter Schelfhout ga je dieper in op het professionaliseren van je team en het uitbouwen van een systematisch beleid daarrond. Vervolgens zoom je met Beno Schraepen in op wat inclusief onderwijs betekent, met aandacht voor de atypische leertrajecten.

Tijdens de cocreatiedag is er tijd voor uitwisseling en leren van elkaar.

Mariet Vrancken neemt je tijdens de tweedaagse in april mee naar De MET in Leuven, waar je inkijk krijgt in de wijze waarop men daar inzet op hybride leren en dit implementeert in een flexibele schoolorganisatie. Daarna zal Mariet het hybride leren en werken theoretisch kaderen en maak je de terugkoppeling naar je eigen schoolpraktijk.

We wensen je een inspirerend en leerrijk CVA-jaar toe!

Permanente Vorming Schoolbeleid - Twaalfde jaar

Aan leren van elkaar en uitwisselen van ervaringen en expertise binnen jouw CVA-groep wordt er veel belang gehecht. We starten het jaar dan ook met twee cocreatiedagen, waaronder één die we meenemen van het vorige jaar.

Daarna verken je met Pieter Sprangers de mogelijkheden en opportuniteiten bij het inzetten van teacher teams in je schoolorganisatie en welke rol jij als schoolleider hierin kan opnemen. Tijdens het tweede seminarie ga je dieper in op een thema dat actueel is en blijft, namelijk evaluatie. Hoe kan je leerlingen, ouders en leerkrachten meekrijgen in een nieuwe evaluatiecultuur? Hoe communiceer je de visie van jouw school hierover op een heldere manier? Jan Gilté neemt je mee in dit denkproces en gaat met jou op zoek naar antwoorden.

We wensen jou een inspirerend CVA-jaar toe!

Permanente Vorming Schoolbeleid - Dertiende jaar

Na het afgelopen uitdagende jaar pikken we de draad opnieuw op en kijken we uit naar nieuwe momenten van ontmoeting, uitwisseling en connectie.

We starten het jaar onder begeleiding van Jan T’Sas die je inzicht biedt in het opzetten van een effectief taalbeleid op school. Met welke richtlijnen dien je rekening te houden en hoe ga je daar vervolgens beleidsmatig en op de klasvloer mee aan de slag?

De afgelopen jaren heeft een zware impact gehad op leerlingen, leerkrachten en directies. Dit weerspiegelt zich in de volgende leervragen: Hoe kan je het bos door de bomen blijven zien? Hoe kan je als schoolleider de draagkracht van je personeel versterken en hoe hou je het zelf op een gezonde manier vol? Tijdens het seminarie biedt Dominique Roos jou handvaten om hiermee om te gaan.

Samen met Katleen Vanoverbeke exploreer je vervolgens hoe je het eigenaarschap van leerlingen kan bevorderen en hen met een groeigerichte bril naar hun leerproces kan laten kijken.

We wensen je een leerrijk en inspirerend CVA-jaar toe!

 

Permanente Vorming Schoolbeleid - Vijftiende jaar

Na het afgelopen uitdagende jaar pikken we de draad opnieuw op en kijken we uit naar nieuwe momenten van ontmoeting, uitwisseling en connectie. Jouw groep kiest voor een vast gedeelte met één seminarie en een cocreatiedag en daarnaast voor een facultatief gedeelte, de langgeplande studiereis naar Estland.

De afgelopen jaren hebben een zware impact gehad op je schoolteam. Het is voor jou als schoolleider ongetwijfeld een uitdaging om al je medewerkers opnieuw positief te motiveren. Samen met Hendrik Gaublomme ga je tijdens het residentieel seminarie op zoek naar antwoorden op vragen die jullie formuleerden tijdens het planningsgesprek. Wat als medewerkers geen energie meer hebben en voor hen het plezier eraf is? Hoe kan je de teamspirit terugbrengen na een intense veranderingsperiode zoals bv. corona maar ook de modernisering s.o. of een fusie? Hoe vergeet ik mezelf als schoolleider niet en maak ik voor mezelf waar wat ik probeer voor mijn medewerkers te doen?

Aan leren van elkaar en uitwisselen van ervaringen en expertise binnen jouw CVA-groep wordt er veel belang gehecht. We plannen daarom een cocreatiedag waar je ook een toelichting over het Estlandse onderwijssysteem krijgt.

Derde keer, goede keer voor de studiereis naar Estland. Deze studiereis is facultatief maar op basis van jullie enthousiasme de voorbije jaren zijn we ervan overtuigd dat we zo goed als voltallig deze reis kunnen aanvatten. 

We wensen jou een interessant en leerrijk CVA-jaar toe!

Permanente Vorming Schoolbeleid - Twintigste jaar

Dat het onderwijsveld onder druk staat en dat dit voelbaar is tot op de werkvloer, is geen nieuws voor jou als schoolleider. Op welke manier kan jij als directeur binnen de gegeven situatie kwaliteitsvol onderwijs garanderen? Deze fundamentele vraag weerspiegelt zich in de leervragen van jouw groep.

Het eerste seminarie staat in het teken van kennismaking, dialoog en reflectie. Een vertegenwoordiger van de inspectie licht de visie en werking toe, waarna er tijd is voor dialoog. Onder begeleiding van Ludo Heylen reflecteer je over de cruciale rol van de leraar, de actuele onderwijsuitdagingen en mogelijke antwoorden,... Pieter Sprangers neemt je tijdens het seminarie in april mee in het verhaal van een innovatief en performant personeelsbeleid. 

We wensen je een verbindend en inspirerend CVA-jaar toe!

Permanente Vorming Schoolbeleid - Drie├źntwintigste jaar

Dat ons onderwijs voor grote uitdagingen staat, is duidelijk. En dat reflecteert zich ook in de leervragen die jouw groep formuleerde. Hoe organiseer en leid je jouw school met het oog op het voeren van een kwaliteitsvol beleid met effect tot op de klasvloer? Dat is de hamvraag.

Daniël Verelst verwelkomt jouw groep in zijn school KOBOS waar men aan de slag is gegaan met het uitwerken en implementeren van een visie rond hybride leren. Onder begeleiding van Mariet Vrancken leer je hoe zij dit aanpakten, welke opportuniteiten zij zien en hoe zij het team en de leerlingen meenemen in dit proces. 

Tijdens het tweede seminarie exploreer je met Heidi Lagast hoe je het uitbouwen van een schoolvisie rond personeelsbeleid aanpakt. Hoe kan je in deze tijden van lerarentekort een aantrekkelijke werkgever worden en blijven? Welke effecten heeft dit op je schoolorganisatie? Delphine Van Belleghem licht toe hoe je op een actuele manier aan employer branding doet. Hoe zet je jouw school en de schoolvisie op een professionele en wervende manier in de kijker?

We wensen je een inspirerend CVA-jaar toe!

Permanente Vorming Schoolbeleid - Eenendertigste jaar

Na het afgelopen uitdagende jaar pikken we de draad opnieuw op en kijken we uit naar nieuwe momenten van ontmoeting, uitwisseling en connectie. Jouw groep kiest opnieuw bewust voor een formule met twee seminaries om de tijd en gelegenheid hiervoor te hebben.

De afgelopen jaren hebben een zware impact gehad op leerlingen, leerkrachten en schoolleiders. Dit weerspiegelt zich in de thema's die werden voorgesteld: zorg(en voor), draagkracht en ondersteuning zijn sleutelwoorden.

Met Mieke Buysrogge ga je na wat stress met jou en je team doet. Welke effecten heeft dit op het welbevinden en de effectiviteit op het werk? En vooral… hoe ga je hier op een gezonde manier mee om? Vervolgens exploreer je met Beno Schraepen op welke manier je in je schoolorganisatie de balans bewaart tussen de zorg voor je leerlingen en de haalbaarheid daarvan voor je leerkrachten.

We wensen jou een interessant en leerrijk CVA-jaar toe!

Postgraduaat Schoolbeleid - Eerste jaar A

Deze groep is volzet. Je kan je wel nog inschrijven bij groep D.

Klik op onderstaande titels om meer informatie te raadplegen over het curriculum.

Inschrijven is mogelijk na aanmelden.
Je kan zelf kiezen bij welke groep je aansluit op basis van de best passende data (m.u.v. directieleden uit het BuSO die we graag vragen om in te schrijven voor de B-groep omwille van enkele vervangende programma’s, ingepast in de datareeks van de B-groep).

Uurregeling

Onze opleidingsdagen lopen van 9.30 u. tot 16 u. We vragen om deze uren te respecteren. Ook de docenten en medecursisten zijn je hier dankbaar voor. Indien je toch genoodzaakt bent af te wijken van deze uurregeling, vragen we graag dit vooraf te melden aan je begeleider of de docent.

Indien de datum van een opleidingsonderdeel niet past kan je uitzonderlijk aansluiten bij een parallelgroep. Gelieve vooraf je begeleider te contacteren, hij of zij zal de mogelijkheid vervolgens bevestigen. We hopen dat we kunnen blijven rekenen op je medewerking en danken je voor je begrip!

Tijdens het residentieel seminarie is er in de namiddag of 's avonds een groepsactiviteit gepland.

De cursusprijs is inclusief maaltijden en overnachtingen tijdens het seminarie en broodjeslunch tijdens de andere opleidingsdagen.

Postgraduaat Schoolbeleid - Eerste jaar B

Klik op onderstaande titels om meer informatie te raadplegen over het curriculum.

Inschrijven is mogelijk na aanmelden.
Je kan zelf kiezen bij welke groep je aansluit op basis van de best passende data (m.u.v. directieleden uit het BuSO die we graag vragen om in te schrijven voor de B-groep omwille van enkele vervangende programma’s, ingepast in de datareeks van de B-groep).

Uurregeling

Onze opleidingsdagen lopen van 9.30 u. tot 16 u. We vragen om deze uren te respecteren. Ook de docenten en medecursisten zijn je hier dankbaar voor. Indien je toch genoodzaakt bent af te wijken van deze uurregeling, vragen we graag dit vooraf te melden aan je begeleider of de docent.

Indien de datum van een opleidingsonderdeel niet past kan je uitzonderlijk aansluiten bij een parallelgroep. Gelieve vooraf je begeleider te contacteren, hij of zij zal de mogelijkheid vervolgens bevestigen. We hopen dat we kunnen blijven rekenen op je medewerking en danken je voor je begrip!

Tijdens het residentieel seminarie is er in de namiddag of 's avonds een groepsactiviteit gepland.

De cursusprijs is inclusief maaltijden en overnachtingen tijdens het seminarie en broodjeslunch tijdens de andere opleidingsdagen.

Postgraduaat Schoolbeleid - Eerste jaar C

Deze groep is volzet. Je kan je wel nog inschrijven bij groep D.

Klik op onderstaande titels om meer informatie te raadplegen over het curriculum.

Inschrijven is mogelijk na aanmelden.
Je kan zelf kiezen bij welke groep je aansluit op basis van de best passende data (m.u.v. directieleden uit het BuSO die we graag vragen om in te schrijven voor de B-groep omwille van enkele vervangende programma’s, ingepast in de datareeks van de B-groep).

Uurregeling

Onze opleidingsdagen lopen van 9.30 u. tot 16 u. We vragen om deze uren te respecteren. Ook de docenten en medecursisten zijn je hier dankbaar voor. Indien je toch genoodzaakt bent af te wijken van deze uurregeling, vragen we graag dit vooraf te melden aan je begeleider of de docent.

Indien de datum van een opleidingsonderdeel niet past kan je uitzonderlijk aansluiten bij een parallelgroep. Gelieve vooraf je begeleider te contacteren, hij of zij zal de mogelijkheid vervolgens bevestigen. We hopen dat we kunnen blijven rekenen op je medewerking en danken je voor je begrip!

Tijdens het residentieel seminarie is er in de namiddag of 's avonds een groepsactiviteit gepland.

De cursusprijs is inclusief maaltijden en overnachtingen tijdens het seminarie en broodjeslunch tijdens de andere opleidingsdagen.

Postgraduaat Schoolbeleid - Eerste jaar D

Klik op onderstaande titels om meer informatie te raadplegen over het curriculum.

Inschrijven is mogelijk na aanmelden.
Je kan zelf kiezen bij welke groep je aansluit op basis van de best passende data (m.u.v. directieleden uit het BuSO die we graag vragen om in te schrijven voor de B-groep omwille van enkele vervangende programma’s, ingepast in de datareeks van de B-groep).

Uurregeling

Onze opleidingsdagen lopen van 9.30 u. tot 16 u. We vragen om deze uren te respecteren. Ook de docenten en medecursisten zijn je hier dankbaar voor. Indien je toch genoodzaakt bent af te wijken van deze uurregeling, vragen we graag dit vooraf te melden aan je begeleider of de docent.

Indien de datum van een opleidingsonderdeel niet past kan je uitzonderlijk aansluiten bij een parallelgroep. Gelieve vooraf je begeleider te contacteren, hij of zij zal de mogelijkheid vervolgens bevestigen. We hopen dat we kunnen blijven rekenen op je medewerking en danken je voor je begrip!

Tijdens het residentieel seminarie is er in de namiddag of 's avonds een groepsactiviteit gepland.

De cursusprijs is inclusief maaltijden en overnachtingen tijdens het seminarie en broodjeslunch tijdens de andere opleidingsdagen.

Postgraduaat Schoolbeleid - Tweede jaar A

Klik op onderstaande titels om meer informatie te raadplegen over het curriculum.

Hier vind je het programma en de link naar de inschrijfmodule voor de A-groep. Maakte je vorig jaar deel uit van de B-, de C- of de D-groep, klik dan links in het menu op jouw groep. 

Uurregeling

Onze opleidingsdagen lopen van 9.30 u. tot 16 u. We vragen om deze uren te respecteren. Ook de docenten en medecursisten zijn je hier dankbaar voor. Indien je toch genoodzaakt bent af te wijken van deze uurregeling, vragen we graag dit vooraf te melden aan je begeleider of de docent.

Indien de datum van een opleidingsonderdeel niet past, kan je uitzonderlijk aansluiten bij een parallelgroep. Gelieve vooraf je begeleider te contacteren, hij of zij zal de mogelijkheid vervolgens bevestigen. We hopen dat we kunnen blijven rekenen op je medewerking en danken je voor je begrip!

De locatie van elk onderdeel is standaard De Boogkeers (Boogkeers 5, Antwerpen), tenzij anders vermeld.

Ook dit schooljaar bouwden we één van de drie reflectiebijeenkomsten in het programma in, zodat hier (reis)tijd gewonnen wordt. De overige twee reflectiemomenten worden in samenspraak met de reflectiebegeleider georganiseerd.

Postgraduaat Schoolbeleid - Tweede jaar B

Klik op onderstaande titels om meer informatie te raadplegen over het curriculum.

Hier vind je het programma en de link naar de inschrijfmodule voor de B-groep. Maakte je vorig jaar deel uit van de A-, de C- of de D-groep, klik dan links in het menu op jouw groep. 

Uurregeling

Onze opleidingsdagen lopen van 9.30 u. tot 16 u. We vragen om deze uren te respecteren. Ook de docenten en medecursisten zijn je hier dankbaar voor. Indien je toch genoodzaakt bent af te wijken van deze uurregeling, vragen we graag dit vooraf te melden aan je begeleider of de docent.

Indien de datum van een opleidingsonderdeel niet past, kan je uitzonderlijk aansluiten bij een parallelgroep. Gelieve vooraf je begeleider te contacteren, hij of zij zal de mogelijkheid vervolgens bevestigen. We hopen dat we kunnen blijven rekenen op je medewerking en danken je voor je begrip!

De locatie van elk onderdeel is standaard De Boogkeers (Boogkeers 5, Antwerpen), tenzij anders vermeld.

Ook dit schooljaar bouwden we één van de drie reflectiebijeenkomsten in het programma in, zodat hier (reis)tijd gewonnen wordt. De overige twee reflectiemomenten worden in samenspraak met de reflectiebegeleider georganiseerd.

Postgraduaat Schoolbeleid - Tweede jaar C

Klik op onderstaande titels om meer informatie te raadplegen over het curriculum.

Hier vind je het programma en de link naar de inschrijfmodule voor de C-groep. Maakte je vorig jaar deel uit van de A-, de B- of de D-groep, klik dan links in het menu op jouw groep. 

Uurregeling

Onze opleidingsdagen lopen van 9.30 u. tot 16 u. We vragen om deze uren te respecteren. Ook de docenten en medecursisten zijn je hier dankbaar voor. Indien je toch genoodzaakt bent af te wijken van deze uurregeling, vragen we graag dit vooraf te melden aan je begeleider of de docent.

Indien de datum van een opleidingsonderdeel niet past, kan je uitzonderlijk aansluiten bij een parallelgroep. Gelieve vooraf je begeleider te contacteren, hij of zij zal de mogelijkheid vervolgens bevestigen. We hopen dat we kunnen blijven rekenen op je medewerking en danken je voor je begrip!

De locatie van elk onderdeel is standaard De Boogkeers (Boogkeers 5, Antwerpen), tenzij anders vermeld.


We bouwen dit schooljaar opnieuw één van de drie reflectiebijeenkomsten in het programma in, zodat hier (reis)tijd gewonnen wordt. De overige twee reflectiemomenten worden in samenspraak met de reflectiebegeleider georganiseerd.

Postgraduaat Schoolbeleid - Tweede jaar D

Klik op onderstaande titels om meer informatie te raadplegen over het curriculum.

Hier vind je het programma en de link naar de inschrijfmodule voor de C-groep. Maakte je vorig jaar deel uit van de A-, de B- of de C-groep, klik dan links in het menu op jouw groep. 

Uurregeling

Onze opleidingsdagen lopen van 9.30 u. tot 16 u. We vragen om deze uren te respecteren. Ook de docenten en medecursisten zijn je hier dankbaar voor. Indien je toch genoodzaakt bent af te wijken van deze uurregeling, vragen we graag dit vooraf te melden aan je begeleider of de docent.

Indien de datum van een opleidingsonderdeel niet past, kan je uitzonderlijk aansluiten bij een parallelgroep. Gelieve vooraf je begeleider te contacteren, hij of zij zal de mogelijkheid vervolgens bevestigen. We hopen dat we kunnen blijven rekenen op je medewerking en danken je voor je begrip!

De locatie van elk onderdeel is standaard De Boogkeers (Boogkeers 5, Antwerpen), tenzij anders vermeld.


We bouwen dit schooljaar opnieuw één van de drie reflectiebijeenkomsten in het programma in, zodat hier (reis)tijd gewonnen wordt. De overige twee reflectiemomenten worden in samenspraak met de reflectiebegeleider georganiseerd.

Postgraduaat Schoolbeleid - Derde jaar B

Klik op onderstaande titels om meer informatie te raadplegen over het curriculum.

Hier vind je het programma en de link naar de inschrijfmodule voor de B-groep. Maakte je vorig jaar deel uit van de A- of de C-groep, klik dan links in het menu op jouw groep. 

Uurregeling

Onze opleidingsdagen lopen van 9.30 u. tot 16 u. We vragen om deze uren te respecteren. Ook de docenten en medecursisten zijn je hier dankbaar voor. Indien je toch genoodzaakt bent af te wijken van deze uurregeling, vragen we graag dit vooraf te melden aan je begeleider of de docent.

Indien de datum van een opleidingsonderdeel niet past, kan je uitzonderlijk aansluiten bij een parallelgroep. Gelieve vooraf je begeleider te contacteren, hij of zij zal de mogelijkheid vervolgens bevestigen. We hopen dat we kunnen blijven rekenen op je medewerking en danken je voor je begrip!

De locatie van elk onderdeel is standaard De Boogkeers (Boogkeers 5, Antwerpen), tenzij anders vermeld.


We bouwen dit schooljaar opnieuw één van de drie reflectiebijeenkomsten in het programma in, zodat hier (reis)tijd gewonnen wordt. De overige twee reflectiemomenten worden in samenspraak met de reflectiebegeleider georganiseerd.

Postgraduaat Schoolbeleid - Derde jaar C

Klik op onderstaande titels om meer informatie te raadplegen over het curriculum.

Hier vind je het programma en de link naar de inschrijfmodule voor de C-groep. Maakte je vorig jaar deel uit van de A- of de B-groep, klik dan links in het menu op jouw groep. 

Uurregeling

Onze opleidingsdagen lopen van 9.30 u. tot 16 u. We vragen om deze uren te respecteren. Ook de docenten en medecursisten zijn je hier dankbaar voor. Indien je toch genoodzaakt bent af te wijken van deze uurregeling, vragen we graag dit vooraf te melden aan je begeleider of de docent.

Indien de datum van een opleidingsonderdeel niet past, kan je uitzonderlijk aansluiten bij een parallelgroep. Gelieve vooraf je begeleider te contacteren, hij of zij zal de mogelijkheid vervolgens bevestigen. We hopen dat we kunnen blijven rekenen op je medewerking en danken je voor je begrip!

De locatie van elk onderdeel is standaard De Boogkeers (Boogkeers 5, Antwerpen), tenzij anders vermeld.


We bouwen dit schooljaar opnieuw één van de drie reflectiebijeenkomsten in het programma in, zodat hier (reis)tijd gewonnen wordt. De overige twee reflectiemomenten worden in samenspraak met de reflectiebegeleider georganiseerd.

Contactgevens

E-mail: cva@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 46 95

Fin.rek.: BE81 7350 2494 2324

Centrum voor Andragogiek
Boogkeers 5
2000 Antwerpen