Postgraduaat Schoolbeleid - Eerste jaar A

Klik op onderstaande titels om meer informatie te raadplegen over het curriculum.

Inschrijven is mogelijk na aanmelden.
Je kan zelf kiezen bij welke groep je aansluit op basis van de best passende data (m.u.v. directieleden uit het BuSO die we graag vragen om in te schrijven voor de B-groep omwille van enkele vervangende programma’s, ingepast in de datareeks van de B-groep).

Uurregeling

Onze opleidingsdagen lopen van 9.30 u. tot 16 u. We vragen om deze uren te respecteren. Ook de docenten en medecursisten zijn je hier dankbaar voor. Indien je toch genoodzaakt bent af te wijken van deze uurregeling, vragen we graag dit vooraf te melden aan je begeleider of de docent.

Indien de datum van een opleidingsonderdeel niet past kan je uitzonderlijk aansluiten bij een parallelgroep. Gelieve vooraf je begeleider te contacteren, hij of zij zal de mogelijkheid vervolgens bevestigen. We hopen dat we kunnen blijven rekenen op je medewerking en danken je voor je begrip!

Tijdens het residentieel seminarie is er in de namiddag of 's avonds een groepsactiviteit gepland.

De cursusprijs is inclusief maaltijden en overnachtingen tijdens het seminarie en broodjeslunch tijdens de andere opleidingsdagen.

Postgraduaat Schoolbeleid - Eerste jaar B

Klik op onderstaande titels om meer informatie te raadplegen over het curriculum.

Inschrijven is mogelijk na aanmelden.
Je kan zelf kiezen bij welke groep je aansluit op basis van de best passende data (m.u.v. directieleden uit het BuSO die we graag vragen om in te schrijven voor de B-groep omwille van enkele vervangende programma’s, ingepast in de datareeks van de B-groep).

Uurregeling

Onze opleidingsdagen lopen van 9.30 u. tot 16 u. We vragen om deze uren te respecteren. Ook de docenten en medecursisten zijn je hier dankbaar voor. Indien je toch genoodzaakt bent af te wijken van deze uurregeling, vragen we graag dit vooraf te melden aan je begeleider of de docent.

Indien de datum van een opleidingsonderdeel niet past kan je uitzonderlijk aansluiten bij een parallelgroep. Gelieve vooraf je begeleider te contacteren, hij of zij zal de mogelijkheid vervolgens bevestigen. We hopen dat we kunnen blijven rekenen op je medewerking en danken je voor je begrip!

Tijdens het residentieel seminarie is er in de namiddag of 's avonds een groepsactiviteit gepland.

De cursusprijs is inclusief maaltijden en overnachtingen tijdens het seminarie en broodjeslunch tijdens de andere opleidingsdagen.

Postgraduaat Schoolbeleid - Eerste jaar C

Klik op onderstaande titels om meer informatie te raadplegen over het curriculum.

Inschrijven is mogelijk na aanmelden.
Je kan zelf kiezen bij welke groep je aansluit op basis van de best passende data (m.u.v. directieleden uit het BuSO die we graag vragen om in te schrijven voor de B-groep omwille van enkele vervangende programma’s, ingepast in de datareeks van de B-groep).

Uurregeling

Onze opleidingsdagen lopen van 9.30 u. tot 16 u. We vragen om deze uren te respecteren. Ook de docenten en medecursisten zijn je hier dankbaar voor. Indien je toch genoodzaakt bent af te wijken van deze uurregeling, vragen we graag dit vooraf te melden aan je begeleider of de docent.

Indien de datum van een opleidingsonderdeel niet past kan je uitzonderlijk aansluiten bij een parallelgroep. Gelieve vooraf je begeleider te contacteren, hij of zij zal de mogelijkheid vervolgens bevestigen. We hopen dat we kunnen blijven rekenen op je medewerking en danken je voor je begrip!

Tijdens het residentieel seminarie is er in de namiddag of 's avonds een groepsactiviteit gepland.

De cursusprijs is inclusief maaltijden en overnachtingen tijdens het seminarie en broodjeslunch tijdens de andere opleidingsdagen.

Postgraduaat Schoolbeleid - Tweede jaar A

Klik op onderstaande titels om meer informatie te raadplegen over het curriculum.

Hier vind je het programma en de link naar de inschrijfmodule voor de A-groep. Maakte je vorig jaar deel uit van de B- of de C-groep, klik dan links in het menu op jouw groep. 

Uurregeling

Onze opleidingsdagen lopen van 9.30 u. tot 16 u. We vragen om deze uren te respecteren. Ook de docenten en medecursisten zijn je hier dankbaar voor. Indien je toch genoodzaakt bent af te wijken van deze uurregeling, vragen we graag dit vooraf te melden aan je begeleider of de docent.

Indien de datum van een opleidingsonderdeel niet past, kan je uitzonderlijk aansluiten bij een parallelgroep. Gelieve vooraf je begeleider te contacteren, hij of zij zal de mogelijkheid vervolgens bevestigen. We hopen dat we kunnen blijven rekenen op je medewerking en danken je voor je begrip!

De locatie van elk onderdeel is standaard De Boogkeers (Boogkeers 5, Antwerpen), tenzij anders vermeld.

Ook dit schooljaar bouwden we één van de drie reflectiebijeenkomsten in het programma in, zodat hier (reis)tijd gewonnen wordt. De overige twee reflectiemomenten worden in samenspraak met de reflectiebegeleider georganiseerd.

 

Permanente Vorming Schoolbeleid - Vierde jaar A

Na de intense driejarige postgraduaatsopleiding bouwden we een programma op maat van jullie groep. Het is een mozaïekprogramma, waarin zowel inspiratie en input van experts als uitwisseling en leren uit elkaars ervaringen een plaats krijgen.

Yves Larock reikt handvatten aan om effectieve veranderingen door te voeren, vanuit de schoolvisie tot in de dagelijkse klaspraktijk. De kwaliteitsdag spitst verder toe op jouw persoonlijke situatie, want jij kiest het thema dat het best aansluit bij de huidige kwaliteitsontwikkeling op jouw school. In de cocreatiedag staat uitwisseling binnen de groep dan weer centraal. Hier nemen we bewust de tijd om good practices uit te wisselen en krijg je volop de kans je collega’s in te zetten als kritische vrienden. Ook tijdens het seminarie is er volop ruimte voor uitwisseling. Zowel informeel op de vrije momenten, als tijdens de sessies waarin Koen Marichal je doorheen het spanningsveld tussen controle en delegeren begeleidt vanuit jouw persoonlijke reflectie en de uitwisseling onderling. Tot slot toont Kim Wezenbeek hoe jij draagvlak binnen je team kan creëren door gebruik te maken van verbindende communicatie.

We wensen jullie een inspirerend en leerrijk CVA-jaar toe!

Permanente Vorming Schoolbeleid - Vierde jaar B


Na de intense driejarige postgraduaatsopleiding stelden we op basis van het planningsgesprek en de online bevraging een programma samen op maat van jullie groep.
Uit de online bevraging bleek er grote vraag te zijn naar verdieping van de opleiding strategisch management. Wouter Schelfhout zal in de start- en de slotsessie dieper ingaan op de ontwikkeling van visie en strategie en hoe je die vervolgens omzet naar de praktijk. Als onderzoeker met een focus op school- en professionaliseringsbeleid is hij bovendien de geknipte persoon ook verder in te gaan op leergemeenschappen en hoe deze de basis kunnen vormen voor school- en kwaliteitsontwikkeling. Tijdens het seminarie richt Dominique Roos de aandacht op hoe je als leider aan zelfzorg dient te doen, maar ook hoe je vanuit een gedegen welzijnsbeleid je team kan beschermen voor overbelasting en burn-out. De cocreatiedag onder leiding van onderzoekster Loth Van den Ouweland biedt ruim de mogelijkheid verder uit te wisselen rond het thema personeelsbeleid en te leren uit elkaars ervaringen. We wensen je een inspirerend en leerrijk CVA-jaar toe!
 

Permanente Vorming Schoolbeleid - Vierde jaar C

Na het intense traject van de driejarige postgraduaatsopleiding werkten we voor jullie groep een programma op maat uit. Het programma is opgebouwd vanuit de vraag ‘Hoe leerkrachten meekrijgen in…?’.

Deze vraag komt zeer duidelijk aan bod in de startdag. Dominique Roos focust op het motiveren van medewerkers en wat zij nodig hebben om met veranderingen om te kunnen gaan. In een volgende stap richt Koen Marichal je blik op je eigen leiderschap, hoe je als schoolleider vaak gevangen zit in een spanningsveld tussen controle hebben en vertrouwen geven en hoe je leider van verandering kan zijn. De cocreatiedag biedt antwoord op de vraag die sterk weerklonk om te kunnen leren van elkaars good practices en tools. Tot slot brengt Yves Larock je leiderschap en je medewerkers samen in de vraag hoe je veranderingsprocessen al van bij de start de kiem tot een goede afloop meegeeft.

We wensen jullie een inspirerend en leerrijk CVA-jaar!

Permanente Vorming Schoolbeleid - Vijfde jaar A

In ’19-’20 was ‘Onderwijsinnovatie’ de kern van jouw programma. Nu ligt de focus op de zorg voor leerlingen en leerkrachten bij het implementeren van deze vernieuwingen. Een actueel thema in deze tijden van corona.

Dominique Roos start het traject met de vraag hoe je goede en effectieve zorg kan bieden aan leerlingen, die ook haalbaar is voor alle leerkrachten. Op de Kwaliteitsdag kies je het thema dat aansluit bij de huidige kwaliteitsontwikkeling op jouw school, met o.a. toepassing van het RO, omgaan met databeheer en bevordering van kwaliteitsdenken.

Tijdens de cocreatiedag wissel je met je groep uit over realisaties op jullie scholen. Dit biedt concrete handvaten uit de schoolpraktijk en uitwisseling van ideeën.

Onder begeleiding van Kim Wezenbeek wordt er tijdens het seminarie ingezet op verbindende communicatie en besluitvorming. Hoe creëer je een breed draagvlak voor ‘moeilijkere’ beslissingen? Hoe verminder je conflicten en spanningen tussen het team en jij als leider binnen dat team zelf? Hoe zorg je voor verdiepend contact en dialoog?

We wensen je een inspirerend en leerrijk CVA-jaar!

 

Permanente Vorming Schoolbeleid - Vijfde jaar B

In het huidige onderwijslandschap verandert alles in een razendsnel tempo. Hugo Der Kinderen start het jaarprogramma met het verder uitdiepen en concretiseren van de principes en methodieken van verandermanagement uit het derde jaar.

Na de smaakmaker van Kim vorig schooljaar, verdiep je jou tijdens het seminarie verder in het thema verbindende communicatie. Door tijd te nemen om deze taal eigen te worden, leer je in veranderingsprocessen aandacht te hebben voor achterliggende behoeften van iedereen.

Het schoolbezoek aan de Rooi Pannen in Tilburg inspireert en innoveert met praktijkgericht onderwijs en ondernemende leerlingen.

Je sluit het jaarprogramma af met een terugkomdag met Hugo Der Kinderen. Welke veranderingen op gebied van communicatie of innovatie probeerde je uit? Wat liep goed en waar liep je tegenaan?

We wensen je een boeiend en leerrijk CVA-jaar!

Permanente Vorming Schoolbeleid - Vijfde jaar C

Net als vorig schooljaar wordt er bewust gekozen voor een formule met twee seminaries zodat er verdiepend stilgestaan kan worden.
De rode draad in het jaarprogramma is stilstaan bij het welzijn van medewerkers en jezelf.
Tijdens het eerste seminarie reflecteer je over wat een soort leider je bent en sta je stil bij behoeften van je medewerkers en hoe je die kan verzoenen met de missie van de school. Herman Frooninckx biedt enkele theoretische kaders over leiderschap aan die je doen stilstaan bij welk soort leider jij bent.
Vervolgens staat Dominique Roos stil bij de balans tussen taakbelasting en het welzijn voor je medewerkers en jezelf.
Tijdens het tweede seminarie oefen je met Marit Goossens coachingsvaardigheden in om te leren omgaan met spanningsvelden en weerstand zodat je meer kan inzetten op het welzijnsbeleid.

We wensen je een boeiend en leerrijk CVA-jaar!

Permanente Vorming Schoolbeleid - Zesde jaar A

Het programma van ’19-’20 stond in het teken van het eigenaarschap van je medewerkers. Tijdens het seminarie met Kim Wezenbeek over ‘Verbindende communicatie en besluitvorming’ sla je verder deze weg in. Hoe kan je jouw team stimuleren om met elkaar te communiceren op een manier dat ze elkaar écht ontmoeten waardoor conflicten en weerstanden bespreekbaar worden? Je krijgt ook inzicht in het creëren van een breed draagvlak voor  ‘moeilijkere’ beslissingen.

Wat zijn de do’s en don’ts bij het inzetten van IKZ, hoe jezelf en je team goed voorbereiden op de doorlichting 2.0 , hoe verkrijg je een effectieve effectmeting van acties: antwoorden op deze vragen worden je aangereikt door verschillende experts op de Kwaliteitsdag.

Geïnspireerd worden over innovatieve concepten doe je door middel van een schoolbezoek onder begeleiding van expert.

We wensen je een boeiend en leerrijk CVA-jaar!

Permanente Vorming Schoolbeleid - Zesde jaar C

Het programma van je groep is opgebouwd op basis van jullie leervragen. Daarin was er sprake van een bezorgdheid over de motivatie, inzet en resultaten van de leerlingen, de bedenking dat ons onderwijs niet meer ‘pakt’ met daaruit volgend een zoektocht naar nieuwe én kwaliteitsvolle methodieken, technologieën en manieren van organisatie en de vraag hoe leerkrachten daarvoor gemotiveerd kunnen worden.

In een sessie over ‘Growth mindset’  geeft Mariet Vrancken input en tools rond groeigericht werken, zodat je hiermee aan de slag kan met je leerlingen én met je team. Antwoorden op vragen rond kwaliteitszorg en – bewaking worden je aangereikt door verschillende experts op de Kwaliteitsdag. Gelegenheid om te leren uit praktijkvoorbeelden, geïnspireerd te worden en de uitwisseling van ervaringen is er tijdens de cocreatiedag (binnen je eigen groep) en tijdens het seminarie met een bezoek aan een school. Tijdens de lesdag met Dominique Roos krijg je inzicht in het motiveren van je leerkrachten zodat er draagvlak gecreëerd wordt voor de veranderingen die nodig zijn om hedendaagse uitdagingen aan te kunnen gaan.

We wensen je een boeiend CVA-jaar!

Permanente Vorming Schoolbeleid - Zevende jaar

Jouw CVA-jaar start met het thema ‘Effectief veranderen’. Vanwege de uitbraak van het coronavirus is deze lesdag naar ’20-’21 verplaatst. Het onderwerp is echter actueler dan ooit. Door de abrupte omschakeling naar afstandsonderwijs en de opstart van de scholen in sterk gewijzigde vorm is het herdenken van de organisatie en de principes van ons onderwijs een noodzaak gebleken. De vraag van waaruit Yves vertrekt, blijft relevant: ‘Hoe zorgen we ervoor dat de opstart van een verandering meteen kan bijdragen tot het welslagen van de verandering?’.

Te midden van alle veranderingen en onzekerheden is het zorgen voor jezelf cruciaal. Samen met Dominique Roos exploreer je hoe je prioriteiten stelt en evenwicht vindt in een overaanbod van regels, informatie en toenemende verwachtingen.

Uit het planningsgesprek leerden we dat de groep als leeromgeving in zijn geheel zeer gewaardeerd wordt. Leren van elkaar kan op de cocreatiedag waar er voldoende ruimte gemaakt wordt voor intervisie en het delen van good practices.

We wensen je een boeiend en leerrijk CVA-jaar toe!

Permanente Vorming Schoolbeleid - Achtste jaar A

Jouw CVA-jaar start met een seminarie van Yves Larock dat vanwege de uitbraak van het coronavirus uitgesteld werd. Het onderwerp is echter actueler dan ooit. Door de abrupte omschakeling naar afstandsonderwijs en de gewijzigde opstart van de scholen is het herdenken van de organisatie en de principes van ons onderwijs een noodzaak gebleken. De vraag van waaruit Yves vertrekt blijft relevant: ‘Hoe zorgen we ervoor dat de opstart van een verandering meteen kan bijdragen tot het welslagen van de verandering?’.
Op de Kwaliteitsdag kies je het thema dat aansluit bij de huidige kwaliteitsontwikkeling op jouw school, met o.a. handelingsgericht omgaan met data, meten van leerresultaten en bevordering van kwaliteitsdenken.
Uit het planningsgesprek leerden we dat de groep als leeromgeving in zijn geheel zeer gewaardeerd wordt. Op de cocreatiedag en tijdens het schoolbezoek is er gelegenheid om te leren van elkaar en voor uitwisseling van ervaringen. Tijdens het seminarie breng je een bezoek aan het LAB om geïnspireerd te worden op pedagogisch en schoolorganisatorisch vlak.
We wensen je een boeiend CVA-jaar toe!

Permanente Vorming Schoolbeleid - Achtste jaar B

In het huidige onderwijslandschap verandert alles in een razendsnel tempo. Jullie groep kiest bewust voor een formule met twee seminaries om voldoende tijd te maken om verder te verdiepen in het thema onderwijsinnovatie.

Vorig schooljaar werden jullie geïnspireerd door het schoolbezoek aan de Rooi Pannen in Tilburg. Tijdens het eerste seminarie staat Karina Verhoeven stil bij hoe je ervoor zorgt dat je een concrete vernieuwing in de praktijk kan brengen op gebied van visie, ontwikkeling, communicatie en groepsdynamica. Het doel van dit uitgestelde seminarie (door Corona) is dat je na dit seminarie voldoende informatie hebben om een gewenste verandering door te kunnen voeren.

Vervolgens is er de cocreatiedag waarin uitwisseling en concrete praktijkverhalen rond onderwijsinnovatie centraal staan.

Tijdens het tweede seminarie maak je kennis met de wondere wereld van educational technology. EdTech zorgt voor een verhoogd leerrendement bij leerlingen en een werkbaardere job voor leerkrachten. Je maakt kennis met technologie – ondersteunend – leren en brengt een bezoek aan het LAB Sint-Amands, een innovatieve school die o.a. hiermee ervaring heeft.

We wensen je een boeiend en leerrijk CVA-jaar!

Postgraduaat Schoolbeleid - Tweede jaar B

Klik op onderstaande titels om meer informatie te raadplegen over het curriculum.

Hier vind je het programma en de link naar de inschrijfmodule voor de B-groep. Maakte je vorig jaar deel uit van de A- of de C-groep, klik dan links in het menu op jouw groep. 

Uurregeling

Onze opleidingsdagen lopen van 9.30 u. tot 16 u. We vragen om deze uren te respecteren. Ook de docenten en medecursisten zijn je hier dankbaar voor. Indien je toch genoodzaakt bent af te wijken van deze uurregeling, vragen we graag dit vooraf te melden aan je begeleider of de docent.

Indien de datum van een opleidingsonderdeel niet past, kan je uitzonderlijk aansluiten bij een parallelgroep. Gelieve vooraf je begeleider te contacteren, hij of zij zal de mogelijkheid vervolgens bevestigen. We hopen dat we kunnen blijven rekenen op je medewerking en danken je voor je begrip!

De locatie van elk onderdeel is standaard De Boogkeers (Boogkeers 5, Antwerpen), tenzij anders vermeld.


We bouwen dit schooljaar opnieuw één van de drie reflectiebijeenkomsten in het programma in, zodat hier (reis)tijd gewonnen wordt. 
De overige twee reflectiemomenten worden in samenspraak met de reflectiebegeleider georganiseerd.

Postgraduaat Schoolbeleid - Tweede jaar C

Klik op onderstaande titels om meer informatie te raadplegen over het curriculum.

Hier vind je het programma en de link naar de inschrijfmodule voor de C-groep. Maakte je vorig jaar deel uit van de A- of de B-groep, klik dan links in het menu op jouw groep. 

Uurregeling

Onze opleidingsdagen lopen van 9.30 u. tot 16 u. We vragen om deze uren te respecteren. Ook de docenten en medecursisten zijn je hier dankbaar voor. Indien je toch genoodzaakt bent af te wijken van deze uurregeling, vragen we graag dit vooraf te melden aan je begeleider of de docent.

Indien de datum van een opleidingsonderdeel niet past, kan je uitzonderlijk aansluiten bij een parallelgroep. Gelieve vooraf je begeleider te contacteren, hij of zij zal de mogelijkheid vervolgens bevestigen. We hopen dat we kunnen blijven rekenen op je medewerking en danken je voor je begrip!

De locatie van elk onderdeel is standaard De Boogkeers (Boogkeers 5, Antwerpen), tenzij anders vermeld.


We bouwen dit schooljaar opnieuw één van de drie reflectiebijeenkomsten in het programma in, zodat hier (reis)tijd gewonnen wordt. De overige twee reflectiemomenten worden in samenspraak met de reflectiebegeleider georganiseerd.

Postgraduaat Schoolbeleid - Derde jaar A

Klik op onderstaande titels om meer informatie te raadplegen over het curriculum.

Hier vind je het programma en de link naar de inschrijfmodule voor de A-groep. Maakte je vorig jaar deel uit van de B- of de C-groep, klik dan links in het menu op jouw groep. 

Uurregeling

Onze opleidingsdagen lopen van 9.30 u. tot 16 u. We vragen om deze uren te respecteren. Ook de docenten en medecursisten zijn je hier dankbaar voor. Indien je toch genoodzaakt bent af te wijken van deze uurregeling, vragen we graag dit vooraf te melden aan je begeleider of de docent.

Indien de datum van een opleidingsonderdeel niet past, kan je uitzonderlijk aansluiten bij een parallelgroep. Gelieve vooraf je begeleider te contacteren, hij of zij zal de mogelijkheid vervolgens bevestigen. We hopen dat we kunnen blijven rekenen op je medewerking en danken je voor je begrip!

De locatie van elk onderdeel is standaard De Boogkeers (Boogkeers 5, Antwerpen), tenzij anders vermeld.


We bouwen dit schooljaar opnieuw één van de drie reflectiebijeenkomsten in het programma in, zodat hier (reis)tijd gewonnen wordt. De overige twee reflectiemomenten worden in samenspraak met de reflectiebegeleider georganiseerd.

Postgraduaat Schoolbeleid - Derde jaar B

Klik op onderstaande titels om meer informatie te raadplegen over het curriculum.

Hier vind je het programma en de link naar de inschrijfmodule voor de B-groep. Maakte je vorig jaar deel uit van de A- of de C-groep, klik dan links in het menu op jouw groep. 

Uurregeling

Onze opleidingsdagen lopen van 9.30 u. tot 16 u. We vragen om deze uren te respecteren. Ook de docenten en medecursisten zijn je hier dankbaar voor. Indien je toch genoodzaakt bent af te wijken van deze uurregeling, vragen we graag dit vooraf te melden aan je begeleider of de docent.

Indien de datum van een opleidingsonderdeel niet past, kan je uitzonderlijk aansluiten bij een parallelgroep. Gelieve vooraf je begeleider te contacteren, hij of zij zal de mogelijkheid vervolgens bevestigen. We hopen dat we kunnen blijven rekenen op je medewerking en danken je voor je begrip!

De locatie van elk onderdeel is standaard De Boogkeers (Boogkeers 5, Antwerpen), tenzij anders vermeld.


We bouwen dit schooljaar opnieuw één van de drie reflectiebijeenkomsten in het programma in, zodat hier (reis)tijd gewonnen wordt. De overige twee reflectiemomenten worden in samenspraak met de reflectiebegeleider georganiseerd.

Postgraduaat Schoolbeleid - Derde jaar C

Klik op onderstaande titels om meer informatie te raadplegen over het curriculum.

Hier vind je het programma en de link naar de inschrijfmodule voor de A-groep. Maakte je vorig jaar deel uit van de A- of de C-groep, klik dan links in het menu op jouw groep. 

Uurregeling

Onze opleidingsdagen lopen van 9.30 u. tot 16 u. We vragen om deze uren te respecteren. Ook de docenten en medecursisten zijn je hier dankbaar voor. Indien je toch genoodzaakt bent af te wijken van deze uurregeling, vragen we graag dit vooraf te melden aan je begeleider of de docent.

Indien de datum van een opleidingsonderdeel niet past, kan je uitzonderlijk aansluiten bij een parallelgroep. Gelieve vooraf je begeleider te contacteren, hij of zij zal de mogelijkheid vervolgens bevestigen. We hopen dat we kunnen blijven rekenen op je medewerking en danken je voor je begrip!

De locatie van elk onderdeel is standaard De Boogkeers (Boogkeers 5, Antwerpen), tenzij anders vermeld.


We bouwen dit schooljaar opnieuw één van de drie reflectiebijeenkomsten in het programma in, zodat hier (reis)tijd gewonnen wordt. De overige twee reflectiemomenten worden in samenspraak met de reflectiebegeleider georganiseerd.

Permanente Vorming Schoolbeleid - Tiende jaar

In het programma van je groep is er veel aandacht voor het versterken van je team, zodat jouw leiderschap écht gedeeld en gedragen wordt.

Tijdens het seminarie verdiep je je onder(bege)leiding van Wouter Schelfhout in de principes en voordelen van het werken met professionele leergemeenschappen. Vervolgens exploreer je wat er jij en je leerkrachten nodig hebben om hiermee op een effectieve en kwaliteitsvolle manier aan de slag te kunnen gaan.

Op de Kwaliteitsdag kies je het thema dat aansluit bij de huidige kwaliteitsontwikkeling op jouw school, met o.a. toepassing van het RO, omgaan met databeheer en bevordering van kwaliteitsdenken.

Op de cocreatiedag wordt er tijd en ruimte gemaakt voor intervisie, het delen van good practices, werkbare kaders en methodieken.

Ten slotte verkrijg je van Lode Godderis inzichten over hoe je jouw team kan wapenen tegen burn-out en uitval.

We wensen je een boeiend CVA-jaar toe!

Permanente Vorming Schoolbeleid - Elfde jaar

In het programma van jouw groep speelt leiderschapsontwikkeling een grote rol. Tijdens het seminarie exploreer je en reflecteer je samen met Herman Frooninckx over hoe gedragen en gedeeld jouw leiderschap is. Je krijgt verbindende en versterkende methodieken aangereikt om jouw team te motiveren en zelfsturing te bevorderen. Tijdens het tweede semester volgt er een terugkomdag met intervisie op basis van het seminarie. Samen met Herman stel je je de vraag wat je in je dagelijkse praktijk hebt toegepast en wat nog aandacht of verdere verduidelijking vraagt.

Op de Kwaliteitsdag kies je het thema dat aansluit bij de huidige kwaliteitsontwikkeling op jouw school. Antwoorden op je leervragen worden je aangereikt door verschillende experts ter zake. Je sluit het jaar af met een bezoek aan de Tienerschool in Anderlecht.

We wensen je een inspirerend CVA-jaar toe!

Permanente Vorming Schoolbeleid - Dertiende jaar

In jullie groep leefde interesse om rond nieuwe pedagogische inzichten en rond digitalisering van het onderwijs inspiratie op te doen via een buitenlandse studiereis. In dat kader trekken jullie naar Estland. Het Estse onderwijs behoort tot de wereldtop. Al in 2006 voert Estland e-learning in en ICT zit al lang sterk verweven in het Estse onderwijssysteem. Is dit de enige reden van hun succes in de PISA-rankings? Dat gaan jullie verder ontdekken tijdens de studiereis.  Voorafgaand aan deze reis krijgen jullie van Hugo Winnelinckx een inleiding tot het Estse onderwijs, zodat jullie met de nodige achtergrondkennis kunnen vertrekken.
Daarnaast bevat het jaarprogramma twee programma’s die dit jaar wegens de coronacrisis niet konden doorgaan. Maarten Penninckx gaat in op hoe je goede bevragingen moet opstellen om kwaliteitsvol te kunnen werken vanuit het OK. Marit Goossens leert je in het residentieel seminarie te kijken naar je ‘organisatiesysteem’, hoe je vandaaruit kan omgaan met spanningen en weerstanden en hoe je die kan ombuigen naar motivatie.

Als je niet mee kan op de studiereis, krijg je dit schooljaar wel de gelegenheid om in te schrijven voor een verkort programma. Zo hopen we jullie allemaal opnieuw te mogen verwelkomen in het volgende schooljaar. 

Het verkorte programma vormt de basis van je inschrijving. Als je ook de studiereis aan het pakket wil toevoegen, dan voeg je deze optie toe bij je inschrijving. 

Permanente Vorming Schoolbeleid - Zestiende jaar

Eerder exploreerde je hoe je als directeur impact kan hebben op je team en hoe je hen meeneemt in verandering. Marita Stas leert je tijdens het startseminarie van ’20-’21 naar je school te kijken door de systemische bril om zo preventief weerstanden te vermijden en een positief en motiverend schoolklimaat te creëren.

Vanwege de coronamaatregelen werd de sessie van Pieter Sprangers over ‘Design thinking for Educators’ digitaal en in verkorte vorm georganiseerd. De vraag was groot om dit thema verder uit te diepen. Pieter zal op een gedifferentieerde manier deze lesdag opbouwen, zodat iedereen mee is met het verhaal.

Als afsluiter van dit jaar breng je een bezoek aan De Rooi Pannen in Tilburg, waar het team en de leerlingen je op een warme manier zullen ontvangen. Het onderwijs van De Rooi Pannen is gebaseerd op drie pijlers: kleinschalige opzet, praktijkgerichtheid en ondernemende leerlingen. Opportuniteiten genoeg om geïnspireerd te worden!

Permanente Vorming Schoolbeleid - Achttiende jaar

Voor schooljaar ’20-’21 hebben we er bewust voor gekozen om jullie groep als groep te behouden en geen nieuwe fusie te laten aangaan. Aangezien we nu al weten dat het dan sowieso om een beperkte groep zal gaan en om het programma voor iedereen betaalbaar te kunnen houden, stellen we jullie een beknopt programma voor. Beknopt wil uiteraard niet zeggen minder interessant of leerrijk!

‘Verbindende communicatie’ en ‘Leiderschap van verandering’ zijn de twee thema’s die in de online bevraging de grootste voorkeur bleken te genieten. In de huidige situatie waarin het onderwijslandschap zich bevindt, zijn beide thema’s ook brandend actueel. Met ‘Leiderschap in verandering’ wil Koen Marichal jullie een kader geven om tot praktisch bruikbare inzichten te komen die je ondersteunen als schoolleider in turbulente tijden. In de sessie rond verbindende communicatie leert Kim Wezenbeek je tijdens een veranderingsproces oog te hebben voor de achterliggende behoeften in je team.
Tot slot was er grote vraag om geïnspireerd te worden via een schoolbezoek. Jullie steken daarvoor de grens over en gaan tijdens een tweedaagse op bezoek in Niekee (Roermond) en Het College (Weert).

We hopen van harte jullie in schooljaar ’20-’21 opnieuw bij CVA te mogen verwelkomen, zodat jullie er samen een leerrijk jaar van kunnen maken.

Permanente Vorming Schoolbeleid - Eenentwintigste jaar

In dit programma ligt de focus op het versterken van en zorgen voor je team. Tijdens het startseminarie zet je in op het duurzaam motiveren van je personeel. Met Dominique Roos exploreer je wat jouw rol als leider hierin kan zijn. Vervolgens geeft Jan T’Sas je aan de hand van concrete voorbeelden en casussen inzicht in diversiteit. Je verneemt welke kennis en tools er nodig zijn om in een veranderende onderwijscontext op een positieve en flexibele manier kwaliteitsvol onderwijs te bieden. Ten slotte ervaar je met Marita Stas wat het betekent om met een systemische bril naar je school te kijken om zo preventief weerstanden te vermijden en een positief en motiverend schoolklimaat te creëren.

We wensen je een inspirerend CVA-jaar toe!

Permanente Vorming Schoolbeleid - Negenentwintigste jaar

In jullie groep bleek een focus op de leerkracht: hoe de leerkacht/het team ondersteunen in het omgaan met veranderingen, zowel maatschappelijke (demotivatie leerlingen, assertiviteit ouders, diversiteit …) als opgelegde veranderingen vanwege de overheid? Het programma start met een sessie over pedagogisch-didactische vernieuwingen in het onderwijs, met bijzondere aandacht voor de multidiverse context waarin het onderwijs tegenwoordig vaak plaatsvindt. Vervolgens sta je met Danny Van der Linden stil bij energiemanagement, hoe je zelf meer rust kan ervaren in je werk en hoe je daarin ook je team kan ondersteunen. In de cursusdag met Griet Peeraer rond Deep Democracy staat de betrokkenheid van de leerkrachten centraal. Je leert een aantal methodieken om hen nauwer bij besluitvorming te betrekken. Tot slot richt Marit Goossens je blik op het ‘organisatiesysteem’ van je school. Je leert hoe je vanuit een correcte analyse van dat systeem en een aangepaste communicatie kan anticiperen op spanningen en je team kan meenemen in veranderingen.

We wensen je een inspirerend CVA-jaar toe!

Jaaropleiding Schoolbeleid voor Coördinatoren DBSO

Jouw groep koos voor een formule van twee seminaries. Dit biedt de ruimte om naast het leren van experts, ook elkaar te leren kennen en te leren van elkaar.

Tijdens het eerste seminarie sta je stil hoe je leiderschap in functie kan staan van de medewerkers, en in functie van je centrum. Hoe kan je in moeilijke (transitie)tijden motiveren en paradoxale behoeften verenigen? Hoe kan je zaken in beweging krijgen en ook rust creëren?

In het tweede seminarie sta je met Danny van der Linden stil bij energiemanagement. Je reflecteert over hoe je je werkdag indeelt, de juiste prioriteiten stelt en hoe je omgaat met lastige situaties in je werk. Hoe zorg je voor je lichaam en hoe krijg je de juiste werk-privé balans om zo meer ruimte te krijgen om je werk te doen?

We wensen je een boeiend en leerrijk CVA-jaar!

Contactgevens

E-mail: cva@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 46 95

Fin.rek.: BE81 7350 2494 2324

Centrum voor Andragogiek
Boogkeers 5
2000 Antwerpen